Migration från Wordpress till Webflow

Guneng

Koncept

Gunnar Engstrand AB, en innovatör inom textilteknik, eftersträvade att implementera sin befintliga design på Webflow-plattformen. Projektets kärna var att spegla deras framkantstänkande och minimalistiska estetik i en webblösning som var både visuellt tilltalande och funktionsrik.

Arbetsprocessen

  1. Mottagande av Design: Började med att granska och förstå den redan existerande designen från Gunnar Engstrand AB.

  2. Webflow Implementering: Översatte den befintliga designen till en fullt responsiv och optimerad Webflow-webbplats.

  3. Produktfokus: Anpassade designen för att framhäva Gunnar Engstrand AB:s flaggskeppsprodukt "Easitex".

  4. Optimering: Säkerställde att den nya webbplatsen var användarvänlig och uppfyllde alla tekniska krav för en optimal webbnärvaro.

Resultat

Webbplatsen för Gunnar Engstrand AB har med framgång migrerats och lanserats med en förbättrad representation av företagets varumärke och produkter. Webbplatsen har uppnått en synergistisk balans mellan form och funktion, med en responsiv design som förstärker deras position som ledare inom textil- och tygteknik.

Specifikationer

  • Kund: Gunnar Engstrand AB

  • Industri: Textil- och tygteknik

  • Plattform: Migrering och implementering på Webflow

  • Funktioner: Anpassad responsiv design med fokus på användarupplevelse