Helt ny sida i Webflow

Sellda.se hemsida

Koncept

Vi tog Sellda AB:s digitala närvaro till en ny nivå genom att skapa en responsiv, användarvänlig och estetiskt tilltalande webbplats med hjälp av Webflow.Detta projekt var en komplett paketlösning – allt från varumärkesuppfräschning till interaktiva designelement, och implementerades inom en tidsram av 1 vecka!


Arbetsprocessen

  1. Upptäcktsverkstad: Förståelse för Sellda AB:s unika behov och mål.

  2. Användarcentrerad Design: Skapande av en intuitiv användarresa och webbstruktur.

  3. Prototyp & Identitet: Etablering av Sellda AB:s visuella språk och omvandling av detta till en fungerande prototyp.

  4. No-Code Magi: Webbsidan blev en realitet genom en funktionell och estetisk Webflow-implementation, komplett med SEO-optimering.

  5. Smidig Onboarding: Leverans och överlämning av det digitala mästerverket till Sellda AB, komplett med en personlig onboarding-session.


    Resultat

    Webbsidan har inte bara förbättrat Sellda AB:s digitala fotavtryck utan också resulterat i en ökad användarengagemang och affärsmöjligheter. Och ja, allt detta levererades med en 100% kundnöjdhetsgaranti!