Design av ny hemsida (WIP)

Unika Försäkringars hemsida

Koncept

I ett samarbete med Unika Försäkringar, en aktör inom hälso- och sjukvårdsförsäkringsbranschen, tog jag mig an uppdraget att revitalisera deras digitala närvaro via Webflow. Huvuduppdraget var att skapa en webbplats som inte bara var estetiskt tilltalande och lätt att navigera, utan också effektivt presenterade deras omfattande utbud av försäkringstjänster.

Arbetsprocessen

  1. Webbplatsanalys: Började med en genomgång av den existerande webbplatsen för att identifiera förbättringsområden.

  2. Designutveckling: Skapade en modern webbplatsdesign med rena linjer och en professionell färgpalett som reflekterar Unika Försäkringars identitet.

  3. Användarupplevelse: Förbättrade webbplatsens navigering och innehållsstruktur för att förenkla användarinteraktionen.

  4. Responsivitet: Optimerade webbplatsen för olika enheter för att säkerställa en smidig användarupplevelse.

  5. No-Code Implementering: Använde Webflow för att effektivt genomföra en no-code-lösning som möter företagets behov och förväntningar.

Resultat

Unika Försäkringars nydesignade webbplats erbjuder nu en kraftfull kombination av funktion och design, vilket förstärker deras trovärdighet och engagerar kunder på ett betydligt djupare plan. Webbplatsen fungerar som en trovärdig resurs för både befintliga och potentiella kunder som söker information om försäkringstjänster.